top of page
ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3
REVIEW:

""ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3" เล่มนี้ นำเสนอแนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปีล่าสุดที่เพิ่งจัดสอบไป มาให้น้องๆ ได้ตะลุยฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมกันล่วงหน้า เพื่อให้ได้ผลคะแนนสอบออกมายอดเยี่ยมที่สุด ด้วยเนื้อหาที่หลากหลายและทันสมัยที่สุดของโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษมากถึง 400 ข้อ จำนวน 10 ชุด ทั้งแนวข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบล่าสุด น้องๆ จึงมั่นใจได้เลยว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพ และเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษของน้องๆ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ดังนั้นไม่ว่าข้อสอบจะออกมาในรูปแบบใด พลิกแพลงไปมาแค่ไหน น้องๆ ก็จะสามารถรับมือข้อสอบได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ"

HIGHLIGHTS:​

ฝึกทำโจทย์ เตรียมความพร้อม O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3

bottom of page