top of page
สรุปพร้อมแนวข้อสอบ
ครูผู้ช่วย สพฐ.
REVIEW:

สรุป พร้อมแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ภายในเล่มประกอบด้วยสรุปเนื้อหาที่ใช้สอบครูผู้ช่วย ครบทุกวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ กฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการสอน การวิจัยทางการศึกษา เป็นต้น ให้อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย ทำให้จำเนื้อหาได้ ทั้งยังมีตัวอย่างแนวข้อสอบให้ฝึกทำ เสริมสร้างความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง

HIGHLIGHTS:​

- สรุปเนื้อหา เข้าใจง่าย จำได้แม่น

- ครอบคลุมทุกเรื่องที่สอบ ครูผู้ช่วย สพฐ.

- พร้อมแนวข้อสอบ ให้ฝึกทำก่อนสอบจริง

bottom of page