top of page
คู่มือเตรียมสอบ PAT ชีววิทยา โค้ดใหม่ 6160821693
REVIEW:

"หนังสือเล่มนี้เน้นสาระสำคัญของ "ชีววิทยา" โดยครอบคลุมเนื้อหาชีววิทยาตั้งแต่ ม. 4 - ม. 6 สรุปให้อ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น พร้อมจดจำได้อย่างแม่นยำ ด้วยสูตรการจำ และเทคนิคในการนำเสนอที่ช่วยให้ผู้อ่านจำได้รวดเร็ว เนื้อหาทางชีววิทยานี้จะเน้นสาระสำคัญๆ และจำเป็นต่อการทำข้อสอบ โดยผู้อ่านไม่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม แต่สามารถอ่านจากหนังสือเล่มนี้ ก็พร้อมที่จะแข่งขันในสนามสอบได้อย่างมั่นใจแล้ว เนื้อหาในเล่มพิมพ์ 4 สี จัดเรียงอย่างสวยงาม ประกอบด้วยรูปภาพที่ทำให้เข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น"

HIGHLIGHTS:​

สรุปเน้นๆ สาระ "ชีววิทยา"

bottom of page