top of page
สุขภาพดี อยู่ที่ดวงจันทร์
 
REVIEW:

"สุขภาพดี...อยู่ที่ดวงจันทร์ หนังสือที่เขียนจากประสบการณ์จริงของ "ไพโรจน์ สังวริบุตร" ซึ่งเกิดวิกฤตชีวิตชนิดเฉียดตาย จนต้องเข้าทำการบายพาสหัวใจจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 10 ปีหลังผ่าตัด สุขภาพมีแต่ทรงกับทรุด จนกลับมาพลิกฟื้นดูแลตัวเองให้ดีขึ้นอีกครั้ง ด้วยการศึกษาอย่างจริงจัง จนได้รู้จักกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ชะลอวัย ทั้งยังได้สมัครเข้าเรียนลักสูตรพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชะลอวัย ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอีกด้วย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้วิธีการดูแลสุขภาพ ทั้งการเลือกกิน ออกกำลังกาย และพักผ่อน เพื่อให้ร่างกายสมดุลและมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งเป็นการอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างเข้าใจง่าย อ่านสนุก ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี"

 
HIGHLIGHTS:​

เรื่องที่ต้องรู้ในการดูแลสุขภาพ เลิกดูแลสุขภาพแบบ "เค้าว่า" สู่วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ชะลอวัย Anti-Aging นี่ไม่ใช่หนังสือวิชาการ แต่เขียนให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย บนเนื้อหาวิชาการ

bottom of page