top of page
10 หลัก แห่งการรวบอำนาจ
REVIEW:

"ใน "10 หลัก แห่งการรวบอำนาจ" ผู้เขียน "โนม ชอมสกี้" ได้ใช้ภูมิปัญญาของเขาปอกเปลือกอุดมการณ์ยูโทเปียแห่งเสรีนิยมใหม่อย่างดุเดือด อันได้แก่ความคิดไร้เหตุผลที่มองว่าตลาดควรเป็นผู้กำหนดทุก ๆ แง่มุมของสังคมมนุษย์ เขาชำแหละผลกระทบระดับหายนะที่อุดมการณ์เช่นนี้จักก่อให้เกิดแก่สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของเรา เขาอธิบายว่า องค์กรธุรกิจหลอกล่อให้ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ รวมถึงสื่อมวลชน ร่วมรับรองโครงการที่ทำร้ายทำลายชีวิตของผู้ใช้แรงงานชายหญิงชาวอเมริกัน และทำลายผลประโยชน์ของสังคมโดยรวมให้สิ้นซากลงไปอย่างไรบ้าง และทุกๆ คำมั่นสัญญาที่บรรดาสาวกเสรีนิยมใหม่ให้ไว้ล้วนเป็นเรื่องโกหก ชอมสกี้ชี้ชัดว่า อำนาจของเสรีนิยมใหม่ที่สามารถเขียนกฏหมายและกฏระเบียบขึ้นมาเอง สุดท้ายแล้วได้ก่อร่างเป็นระบบเศรษฐกิจแบบมาเฟียและระบบการเมืองแบบมาเฟีย ซึ่งแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ จากการก้าวขึ้นสู่อำนาจของพวกใช้ปากปลุกปั่นผู้คนอย่าง โดนัลด์ ทรัมป์!"

HIGHLIGHTS:​

หลัก 10 ข้อ ในการผูกขาดความมั่งคั่งและอำนาจ ของชนชั้นนำอเมริกันที่คนไทยต้องเรียนรู้

bottom of page