top of page
พรีเซนต์ขั้นเทพ 
 
REVIEW:

""พรีเซนต์ขั้นเทพ" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อช่วยให้คนไทยที่ทำงานเก่ง คิดเก่ง แต่อาจจะนำเสนอไม่เก่ง ได้มีแนวทางในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการนำเสนอของตนให้เข้าใจง่าย ใช้เวลาสั้น และเป็นแบบมืออาชีพ ในขณะที่ผู้นำเสนอเก่งอยู่แล้ว หากได้อ่านและลองฝึกฝนตาม จะพบว่ามีหลายเรื่องที่สามารถพัฒนาเพื่อยกระดับการสื่อสารได้เป็นอย่างดี"

 
HIGHLIGHTS:​

การพูดในที่สาธารณะเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็น ถ้ามีทักษะการนำเสนอที่ดี มันก็จะเป็นทรัพย์สิน พบกับเทคนิคการนำเสนอให้เข้าใจง่าย ใช้เวลาสั้น แบบมืออาชีพได้ในเล่ม

bottom of page