top of page
เปลี่ยนหนี้ เป็นอิสรภาพทางการเงิน

REVIEW:

""หนี้" เป็นหนึ่งในปัญหาทางการเงินของคนเรา ที่อาจถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด และมีคนติดกับดักปัญหานี้มากที่สุดในโลกด้วย ในมุมหนึ่ง หนี้เกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนเรา อันเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย แต่หลายครั้งหนี้ก็เกิดจากปัญหาความรับผิดชอบที่คนคนหนึ่งมีต่อครอบครัว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นหนี้โดยไม่ตั้งใจ หรือเป็นหนี้ที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อ "เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงิน" เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงของการแก้ไขปัญหาหนี้นับสิบล้านบาท ด้วยความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง และความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นของตัวผู้เขียนเอง ในเล่มบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ วิธีคิด วิธีการ และแนวทาง รวมไปถึงเรื่องเล่าของผู้ที่แก้ไขปัญหาหนี้ได้สำเร็จ ด้วยหวังเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านทุกคนที่กำลังตกอยู่ในสภาวะปัญหานี้ สารสำคัญที่ผู้เขียนในฐานะโค้ชการเงินอยากสื่อสารถึงคุณผู้อ่าน ก็คือ "หนี้เป็นปัญหาที่แก้ไขได้" ขอเพียงมีความรู้ที่ถูกต้อง ความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยว และไม่ย่อท้อต่อปัญหา หากคุณเข้าใจหลักคิดและหลักการในหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่คุณจะปลดหนี้ได้เท่านั้น คุณจะยังสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินในระหว่างที่เป็นหนี้ได้อีกด้วย"


HIGHLIGHTS:​

เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นพลังทวีทางการเงินด้วยทรัพย์สินที่ทรงพลังที่สุดในโลก

bottom of page