top of page
กฎทอง #1 : สร้างคน สร้างงาน แบบผู้จัดการขั้นเทพ
REVIEW:

"การบริหารจัดการ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ และยังเป็นอาวุธสำคัญที่จะช่วยให้เราเป็นมนุษย์ทองคำ ที่มีทั้งมูลค่าและคุณค่าในตัวเองอย่างมากถ้าเรารู้กฎการทำงาน ในเล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมกฎการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งในเรื่องงานและเรื่องของคนเอาไว้อย่างครบถ้วน เป็นกลยุทธ์และเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณหยิบเอาธรรมชาติของการเป็นนักบริหารออกมาจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด"

HIGHLIGHTS:​

กฎทองแห่งความสำเร็จของชีวิต สูตรสำเร็จการบริหารจัดการ

bottom of page