top of page
พ่อรวยสอนลูก # 8 : เงินของฉันหายไปไหน
REVIEW:

"นี่คือสิ่งที่กูรูทางการเงินไม่อยากให้คุณรู้ พ่อรวยพูดว่า "ยิ่งเงินของคุณขยับตัวได้เร็วเท่าใด ผลตอบแทนก็จะกลับมามากยิ่งขึ้นโดยมีความเสี่ยงน้อยลง" หนังสือการเงินต่างก็บอกว่า ให้อดออมและลงทุนระยะยาวความหมายก็คือ เอาเงินวางไว้นิ่งๆ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พ่อรวยแนะนำ พ่อรวยสอนให้เร่งความเร็วของเงิน ไม่ใช่ปล่อยเงินให้อยู่นิ่งๆ ดังนั้นก่อนที่การล่มสลายจะมาเยือนและฉกเงินของคุณไปอีกครั้ง มาเรียนรู้วิธีทำให้เงินของคุณหมุนเร็วขึ้น อย่าปล่อยให้เงินของคุณนอนนิ่งๆ อยู่ในอุ้งมือของคนอื่น มาอ่านเล่มนี้กันเถอะ!"

HIGHLIGHTS:​

เหตุใดนักลงทุนที่จอดเงินทิ้งไว้จึงพ่ายแพ้คนที่เร่งความเร็วให้เงิน

bottom of page