top of page
วิทยาศาสตร์แห่งความสุข : สำรวจความสุขและความหมายของชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
REVIEW:

"หนังสือที่จะชักชวนให้คุณหวนกลับมาพิจารณาลายแทงขุมทรัพย์ในมืออีกครั้ง ดูว่ามันยังใช้ได้ไหม บางทีคุณอาจได้พบลายแทงฉบับใหม่แทรกอยู่ในบรรทัดที่อ่าน มาออกเดินทางไปแสวงหาความสุขกันเถอะ"

HIGHLIGHTS:​

สำรวจความสุขและความหมายของชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

bottom of page