top of page
1 ปีที่พวกเราจะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย : The Year without a Perchase
REVIEW:

"- มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธภาพและความเชื่อมโยงในระดับจิตใจและจิตวิญญาณ โดยเริ่มต้นที่หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม นั่นก็คือ "ครอบครัว" - ความสุข.. มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการได้ซื้อของที่ชอบ แต่มาจากอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจ.."

HIGHLIGHTS:​
  • ​ภารกิจไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นนาน 1 ปี

  • เต็มไปด้วยความท้าทายที่แสดงให้เห็นว่านอกจากเขาจะสามารถใช้ชีวิตด้วยการตัดสิ่งไม่จำเป็นออกไปได้แล้ว เขายังค้นพบความสุขและความหมายของชีวิตในความสัมพันธ์ของครอบครัวและเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเติมเต็มชีวิตของเขาได้มากกว่าการบริโภค

  • หากเราเปลี่ยนมุมมองต่อการซื้อข้าวของที่ไม่จำเป็นมากมายในชีวิตของเราแล้ว เราจะพบอะไรทดแทน..

bottom of page