top of page
ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต 
 
REVIEW:

"แนวคิดการในการใช้ชีวิต 51 ข้อ แบบ 2 ภาษา อ่านสบาย เข้าใจง่าย นำไปปรับใช้กับชีวิตได้จริง เริ่มอ่านจากส่วนไหนก่อนก็ได้"

 
HIGHLIGHTS:​
  • ​หนังสือแนวพัฒนาตัวเองเล่มแรกของ "ฌอน บูรณะหิรัญ"

  • รวมแนวคิด วิธีการในการใช้ชีวิตทั้งหมด 51 ข้อ ที่ฌอนใช้แล้วได้ผล

  • มี 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ

  • เนื้อหาแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ พัฒนาทางด้าน 1. ตัวตน 2. สังคม 3. ความสำเร็จ 4. จิตวิญญาณ

bottom of page