top of page
ในเวลาที่หม่นเศร้า ชีวิตก็ยังเป็นของเรา
REVIEW:

"ช่วยให้คุณย้อนกลับไปพิจารณาทุกซอกมุมของจิตใจและชีวิตประจำวันของตัวเอง จนในที่สุดจะค้นพบว่า ชีวิตคือการดำรงอยู่เพื่อเอาชนะความสิ้นหวัง หดหู่ ความโกรธเกรี้ยวที่ลุกโชนขึ้นอย่างไม่มีวันสิ้นสุด!"

HIGHLIGHTS:​
  • ​ผู้เขียนมีผลงานที่ขายดีและเป็นที่รู้จักอย่าง "เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด" "พันครั้งที่หวั่นไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่"

  • ถ่ายทอดเรื่องราวที่ให้ความหวังและเสริมสร้างแรงใจ เพื่อให้ยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตต่อไป

bottom of page