top of page
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของมันเสมอ
REVIEW:

"ความเรียงว่าด้วยเรื่องราวของความสัมพันธ์และแรงบันดาลใจ ที่จะทำให้คุณรู้ว่าทุกอย่างมีเหตุผลในตัวมันเอง และบางที่เราอาจไม่จำเป็นต้องรู้เหตุผลทุกเรื่องเสมอไป.."

HIGHLIGHTS:​
  • ​ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอารมณ์แบบไหน ก็จะพบกับข้อความที่ตรงกับความรู้สึกในตอนนั้น หรืออาจตรงกับความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจากเพจ "วินนี่" ที่มีคนกดไลค์กว่า 1,258,389 คน

  • บทความแรงบันดาลใจและความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่อิน ทำให้กลุ่มเป้าหมายค่อนข้างกว้าง

bottom of page