top of page
วันนี้จะเป็นวันที่ดี
REVIEW:

"พลังของการคิดดี พูดดี ทำดี มีอยู่จริง "

HIGHLIGHTS:​

​หนังสือเล่มที่ 9 ของคิดมาก ผู้เขียนหนังสือ ไม่เอาน่ะอย่าคิดมาก โตขึ้นจึงรู้ว่า คิดมากไปหรือเปล่า กฏข้อนึงของความสัมพันธ์ ฯลฯ ที่มียอดขายรวมมากกว่า 100,000 เล่ม นักเขียนในโลกออนไลน์ ที่ผู้ติดตามในทวิตเตอร์กว่า 1,800,000 คน

bottom of page