top of page
เท่าที่รู้
REVIEW:

"รวมประสบการณ์การเรียนรู้ชีวิตของผู้เขียน ทั้งจากทางตรงและทางอ้อม รวบรวมมาให้คุณได้เรียนรู้ นอกจากจะอ่านสนุกแล้ว ยังทำให้คุณเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย"

HIGHLIGHTS:​
  • จากแฟนเพจ "เท่าที่รู้" ที่มีผู้ติดตามกว่าสองแสนห้าหมื่นคน

  • เป็นเพจที่มองโลกตามความเป็นจริง แต่ก็ให้ความหวังอยู่เสมอ!

bottom of page