top of page
ฝ่าบาท หม่อมฉันเป็นนกฮูก!
REVIEW:

"จ้ามิใช่แมว อีกทั้งมิใช่นกฮูก เจ้าคือมี่มี่ ที่หมายถึง ความลับ.. ความลับเรื่องใด บิดานางไม่เคยบอก แต่ก็ทำให้มี่มี่เอ๋อร์ ดรุณีผู้เลี้ยงหมาเลี้ยงไก่ ทำงานรับใช้ในอารามนางชี ต้องประสบกับเรื่องวุ่นวาย.."

HIGHLIGHTS:​

​นิยายจีนโบราณโดยนักเขียนจากเว็บ dek-d ที่ได้รับเสียงชื่นชมว่าดำเนินเรื่องได้ฉับไว ชวนติดตาม ใช้ภาษาสวยงาม มีอารมณ์ขัน แทรกเกร็ดความรู้เรื่องจีนได้อย่างแยบยล น่าอ่านเป็นอย่างยิ่ง

bottom of page