top of page
12%
REVIEW:

"ซีอิ๊ว" สัมผัสได้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ดังวิ้ง ๆ อยู่ในหัว.. ร้องบอกว่าเซฟโซนเพียงหนึ่งเดียวของเขา กำลังจะกลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่เขาไม่สามารถครอบครองไว้เพียงคนเดียวได้อีกต่อไป.."

HIGHLIGHTS:​

​เป็นนิยายรักที่ดำเนินเรื่องในช่วงปี พ.ศ. 2550 โทนเรื่องน่ารักใส ๆ ตัวละครอยู่ชั้นมัธยมฯ มีฟีลลิ่งของการแอบรักเพื่อนสนิท

bottom of page