top of page
กลับจากป่าช้า : Pet Sematary
REVIEW:

"บางครั้ง.. ตายก็ยังดีเสียกว่า.."

HIGHLIGHTS:​
  • ​ผลงานของราชานิยายสยองขวัญ สตีเวน คิง

  • สร้างเป็นภาพยนตร์กำหนดฉาย 11 เม.ย. 62 ในไทย

bottom of page