top of page
น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 (ฉบับปรับปรุง) : What I Wish I Knew When I Was 20
REVIEW:

"เคล็ดลับพัฒนาความคิดและพลิกปัญหาให้เป็นโอกาส ส่งตรงจากรั้วสแตนฟอร์ด"

HIGHLIGHTS:​
  • ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด บอกเล่าเนื้อหา กรณีศึกษา ตลอดจนแบบฝึกหัดที่ใช้จริงในชั้นเรียนโดยละเอียด ราวกับผู้อ่านได้เข้าไปนั่งเรียนด้วยตัวเอง

  • สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตได้ ไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีอายุ 20, 30, 40 หรือ 50 ปีก็ตาม "แล้วชีวิตคุณจะไม่เหลืออะไรให้ต้องเสียดายอีกต่อไป"

bottom of page