top of page
พากย์อีสาน อ่านม่วนหลาย: 
ระบบร่างกายมนุษย์ ระดับประถม: Human Body 

รีวิวโดย น้องโอเปก วัชระ พูลดี

HIGHLIGHTS:​

หนังสือ "ระบบร่างกายมนุษย์ ระดับประถม" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ผ่านเนื้อหาและภาษาที่เข้าใจง่าย โดยมีภาพประกอบชัดเจนเพื่ออธิบายเนื้อหาและช่วยให้น้อง ๆ มองเห็นการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายได้กระจ่างยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รู้จักชื่อเรียกของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ในร่างกายเป็นภาษาอังกฤษ เนื้อหาสอดคล้องและเสริมความรู้ในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี

bottom of page